Nachaheko hoina timilai Lyrics -The Edge Band
Bujhney Lai – Tunna Bell Thapa Lyrics | Beest Production
  Hallantey Lyrics - Neetesh Jung Kunwar
Taral Umer Lyrics - Bartika Eam Rai
Flirty Maya Lyrics - Nitesh Jung Kunwar
Man Bina ko Dhan Thulo Ki Lyrics - Tanka Budhathoki | Ashok Darji
Saili Lyrics - Hemant Rana
Maya Pirati Lyrics - Trishna Gurung